2018-2022: MTÜ Seto Küük tegevustoetus (Rahandusministeerium)

Projekti periood: 1.10.2022-30.09.2023

Meede: Setomaa programm

MTÜ on loodud 2017. aastal. Setomaa programmist on MTÜ saanud tegevustoetust alates 2018.a oktoobrist. Sellega on MTÜ saanud võimaldada palgalise tegevjuhi ja ruumi Mikitamäel Setomaa valla teeninduspunktis. Tegevjuhi ülesanne on eest võtta projektide kirjutamist ja teostamist ning korraldada juhatuse tööd.