MTÜ Seto Küük

Setomaa toiduvaldkonna arendust koordineerib 2017. a asutatud MTÜ Seto Küük. 

MTÜ põhitegevused on seto pärandtoidu hoidmine ja arendamine, Setomaa väiketootjate turunduse, tootearenduse ning konkurentsivõime tõstmine.

Soovime MTÜ tegevuses olla ausad ja läbipaistvad. MTÜ tegevuse korraldamisel lähtume Eesti Vabaühenduste eetikakoodeksist.