2023: MTÜ Seto Küük - sihid selgeks! (KÜSK)

Projekti periood: 1.4-31.7.2023

Meede: Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistav 2023. aasta taotlusvoor

Toetussumma: 4000€

MTÜ Seto Küük projekti eesmärk on MTÜ arenguvajaduste kaardistamine ja sellest lähtuvalt kehtiva arengukava uuendamine ning konkreetse tegevuskava koostamine kolmeks aastaks. Protsessi kaasame mitmeid osapooli - lisaks MTÜ tegevmeeskonnale ja juhatusele liikmed, koostööpartnerid ning valdkonnas tegutsevad isikud, organisatsioonid. Arendusprotsessi vältel korraldame kaks veebiküsitlust: esimene neist eelnevale tegevusperioodi hinnangu andmiseks ja teine uute suundade prioriteetsuse hindamiseks. Korraldame kaks arenguseminari, kus tutvustame veebiküsitluste tulemusi ja erinevaid kaasamismeetodeid kasutades otsime häid ideid tegevuskavasse lisamiseks. Projekti jooksul teeme ka väljasõidu Järvamaale, Eesti toidupiirkonda 2022, et õppida Eesti Toidupiirkonna kogemustest ja koguda kogemusi maapiirkonna ettevõtjatelt.